BAKGRUND

Det treåriga Floora-projektet som förverkligar Floora-modellen har fått sin början bland musikpedagogerna. I mars 2013 sände Päivi Rechardt till musikinstituten i huvudstadsregionen ett brev, som fick mycket positivt gensvar. Samma vår åkte Hanna Kamensky på studieresa till Lyon, Frankrike, för att bekanta sig med en lokal sociokulturell modell. Rektorer vid musikinstitut i huvudstadsregionen gav sitt stöd åt Floora-undervisningen genom att anvisa utrymmen för undervisning som utförs av lärare vid respektive musikinstitut. Det första mötet mellan dem som i initialskedet var intresserade av projektet ordnades i maj 2013 på Flora-dagen - mötesdagen blev en symbol för projektet. Utgående från mötet samlades en arbetsgrupp att administrera Floora-projektet och att utveckla Floora-modellen - violinpedagogen och socialpsykologen Päivi Rechardt, Hanna Kamensky (MuM, Doktorand, Projektforskare/ArtsEqual), verksamhetsledaren vid Martin Wegelius-institutet Hanna Karlsson, och diplomekonom Kristina Heikel. Med i början var också vicerektor Jussi Saksa, Pop & jazzkonservatoriet, som medverkade till att öppna ett fuktbart samarbete med bandverkstäder och en del musiker.

På hösten 2014 startade Floora-undervisningen i huvudstadsregionen; Helsingfors, Esbo och Vanda, efter ett och ett halvt års förberedande arbete och skapandet av ekonomiska förutsättningar. Under verksamhetsperioden hösten 2014 till och med hösten 2015 har ca 120 barn och unga kommit med i musikundervisningen, som ges av yrkespedagoger. På hösten 2015 utvidgades verksamheten att omfatta områden utanför huvudstadsregionen; till Jakobstad och Kouvola. Antalet medverkande musikinstitut är uppe i 20, antalet musikpedagoger i över 50. Under våren 2016 påbörjas verksamheten också i St. Michel. Verksamheten utvidgas, stabiliseras och utvecklas i samklang med tillgänglig finansiering.